Rekisteriseloste

Tämä on Keski- suomen eläinsuojeluyhdistys KSESY:N ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 23.5.2018. Viimeisin muutos 23.5.2018.


Rekisterin pitäjä


Keski-suomen eläinsuojeluyhdistys KSESY ry.
Onkapannu 8
40700 Jyväskylä
Y-tunnus: 1606795-5
Puhelinnumero 050-5659964


Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö


Tiia Savelius
0453293429
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Rekisterin nimi


KSESYn jäsenrekisteri


Rekisterin käyttötarkoitus


EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
henkilön suostumus sekä rekisterinpitäjän oikeutettu etu (jäsenyys, asiakassuhde).
Rekisteritietoja voidaan käyttää KSESYn ja yhdistyksen jäsenen sekä asiakkaan välisen
asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan
kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen
sekä markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin.


Rekisterin sisältämät tiedot


 Rekisteri voi sisältää Ksesy:n jäsenistä ja asiakkaista seuraavia tietoja:
 Mahdollisen käyttäjän nimi- ja osoitetiedot ja syntymäaika
 Sähköpostiosoite
 Asiakashistoria, asiakkaan yhteydenotot, tarjous-, tilaus- ja sopimustiedot

 Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 Laskutusyhteystiedot ja laskutukseen liittyvät tiedot
 Asiakkaan itsensä antamat tai muutoin asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
 Eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän ja palvelu- ja sisältökäytön
käyttö- ja asiointitiedot (haku- ja selaustiedot)
 Rekisterin sisältämistä tiedoista koostetut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta
relevantit asiakasta koskevat tiedot


Rekisteritietojen tietolähde


Henkilötietoja kerätään KSESYn jäseneksi liittymisen yhteydessä, eläinten luovutuksen
yhteydessä, myyntitapahtuman yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan
rekisteröidyltä tai rekisteröidyn suostumuksella (esim. evästeet).
Ksesy huolehtii säännöllisesti rekisterin päivittämisestä ja tarpeettomien tietojen
poistamisesta rekisteristä.


Tietojen luovutus


Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei laki niin velvoita. KSESY voi
luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.


Rekisterin luottamuksellisuus


Koko KSESYn henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on
vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin KSESYn asiakastietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu
käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Kun rekisteritietoja säilytetään
internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan
asiaankuuluvasti. Tallennettuja tietoja ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt, joiden
työnkuvaan se kuuluu.


Asiakassuhteen päätyttyä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely
ei ole enää tarpeen.


Tarkastusoikeus


Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisterin
tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon
täydentämistä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja henkilökohtaisesti
allekirjoitettuna osoitteeseen:


Keski-suomen eläinsuojeluyhdistys ry.
Onkapannu 8
40700 Jyväskylä

Tarkastuspyynnössä tulee yksilöidä asiakastiedot sekä mainita, että tieto koskee KSESYn
jäsen- ja asiakasrekisterin tietoja. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-
asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn
rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).